Các chương trình CNTT tại Đại học MonashChương trình ở cấp Đại học:

· Bachelor of Business Information Systems

· Bachelor of Computer Science

· Bachelor of Information Technology and Systems

· Bachelor of Software Engineering

· Bachelor of Informatics and Computation Advanced (Honours) (*New)

Chương trình Thạc sĩ hay Graduate Diploma:

· Master of Business Information Systems

· Master of Information Technology

· Master of Networks and Security (*New)

· Graduate Diploma in Information and Knowledge Management

· Graduate Certificate in Project Management (*New)

· Master of Information Technology Professional/Master of Business Information Systems ProfessionalResearch degrees:

· Doctor of Philosophy

· Master of PhilosophyHọc thêm các môn về CNTT

Khi đang học một văn bằng khác, bạn có thể dành một vài môn tự chọn để học thêm các môn học về CNTT. Ví dụ các môn học rất bổ ích và l‎ý thú như Hệ thống kinh doanh (Business systems), Kinh doanh qua mạng (eBusiness) hay quản lý dự án. Điều này sẽ rất có lợi khi tìm kiếm việc làm trong tương lai. Thêm thông tin tại đây.
Previous
Next Post »
0 Komentar